Quy định 1,5m trong tuyển sinh sư phạm: Vô tình tạo tiền đề tiêu cực phân biệt đối xử?

Hiện nay, phương thức tuyển sinh vào trường đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh đăng trên website đã không còn quy định về chiều cao. Trước đó, tiêu chí về chiều cao được đưa vào quy chế tuyển sinh 2019 đã gây không ít tranh cãi về một quy định 'phản giáo dục'.

Read more