Lo ngại vì còn gần 12.000 đối tượng truy nã vẫn còn ở ngoài xã hội ?

Số người nghiện gia tăng tạo ra nhu cầu sử dụng ma túy lớn, kích thích các đối tượng buôn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, đây cũng là nguyên nhân phát sinh tội phạm trộm cướp, gần đây là hiện tượng ngáo đá gây lo ngại trong xã hội.

Read more