Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải còn bị Thủ tướng kỷ luật về chính quyền?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo về Đảng, liệu ông này còn bị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền?

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải còn bị Thủ tướng kỷ luật về chính quyền? Ảnh 1
Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính (ảnh IT).

Theo một vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Tại Điều 35 của Quy định 30/2016 Thi hành chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nêu rõ:

Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại. Tổ chức Đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Với quy định nêu trên có thể thấy, sau kỷ luật về Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải sẽ còn bị xem xét, xử lý về mặt chính quyền.

Theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Thứ trưởng là diện cán bộ do Ban Bí thư quản lý. Còn theo Luật tổ chức chính phủ, chức Thứ trưởng là do Thủ tướng bổ nhiệm. Do đó việc thi hành kỷ luật về mặt hành chính đối với cán bộ cấp Thứ trưởng là do Thủ tướng quyết định.

Những vụ việc trước, khi một cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật trong Đảng, ngay sau các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý họ về mặt hành chính, như trường hợp Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bị Ủy viên Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo sau đó Thủ tướng Chính phủ cũng thi hành kỷ luật khiển trách (năm 2017); trường hợp Thứ trưởng Bộ TTTT bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật khiển trách, sau đó Thủ tướng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt chính quyền (năm 2018).

Trước nữa là trường hợp ông Vũ Huy Hoàng bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011 – 2016, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2011 -2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, cuối cùng Thủ tướng ký quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2011 -2016 của ông Hoàng.

Trở lại với vụ việc của ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải.

Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính từ giữa năm 2015. Hiện ông phụ trách quản lý về thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính nội ngành…

Ông Hải được nhiều người biết tới sau khi ông lấy ca sĩ Đinh Hiền Anh (Nghệ An). Trên Facebook cá nhân, bà Đinh Hiền Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mình và ông Huỳnh Quang Hải xuất hiện bên nhau.

Lương Kết

Loading...