Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ chiều nay

Tại kì điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay, xăng E5RON92 tăng 939 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 946 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 959 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 700 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 808 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính có quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 15h chiều ngày 2.3.2019.

Theo đó, mặt hàng xăng E5RON92 tăng 939 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 946 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 959 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 700 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 808 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cáo hơn các mức giá sau, cụ thể: Xăng E5RON92 không cao hơn 17.211 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 18.549 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.868 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.885 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.083 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ chiều nay Ảnh 1
Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h ngày 2.3.2019

Theo Liên Bộ, việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên như hiện hành. Chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 là 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.932 đồng/lít); Xăng RON95 là 1.250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.171 đồng/lít); Dầu diesel là 1.354 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.354 đồng/lít); Dầu hỏa là1.078 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.078 đồng/lít); Dầu mazut là 1.400 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1.699 đồng/kg).

Giải thích nguyên nhân giá xăng dầu trong kì này đồng loạt tăng, Liên Bộ cho biết, giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới thời gian gần đây tăng mạnh. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 15 tháng 02 năm 2019 là 66,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,423 USD/thùng, tương đương +8,84% so với kỳ trước); 68,645 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,374 USD/thùng, tương đương +8,49% so với kỳ trước); 80,495 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 5,943 USD/thùng, tương đương +7,97% so với kỳ trước); 79,810 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,372 USD/thùng, tương đương +5,80% so với kỳ trước); 423,955 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 19,143 USD/tấn, tương đương +4,73% so với kỳ trước).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 theo Công văn số 203/BTC-QLG ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 15.442 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Như vậy, mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng giá sau 1 lần giảm và 3 lần đứng yên liên tiếp.

Vũ Hiếu

Loading...