'Vàng trắng' Lý Sơn chờ giải cứu, người dân bấm bụng vào vụ mới

Giá đang rơi dần xuống đáy, hàng trăm tấn tỏi cũ tồn từ vụ trước vẫn đang được các đoàn thể ra tay giải cứu, nhưng người dân Lý Sơn buộc phải xuống giống trồng vụ tỏi mới. Lý do theo bà con là vì nếu không trồng tỏi, hành biết lấy gì để mưu sinh?

Read more