Chân dung 14 Đại tướng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đại tướng là cấp quân hàm sĩ quan quân đội cao cấp nhất trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong lịch sử hơn 70 năm quân đội ta đã có 14 người được phong quân hàm Đại tướng, trong đó có Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh.

Read more