Infographic: Những Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh từ 45 tuổi trở xuống

Mới đây, một trường hợp 44 tuổi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, một trường hợp 43 tuổi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Tính đến nay chưa đầy một năm đã có nhiều cán bộ trẻ (trên 40 và dưới 45 tuổi) được bầu làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh. Dân Việt giới thiệu chân dung về những vị lãnh đạo này.

Read more

Bị bác đơn xin đi thi, phía Lê Âu Ngân Anh khiếu nại Cục Nghệ thuật biểu diễn

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới vừa có văn bản đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lời một số vấn đề trong quyết định từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự Miss Intercontinental.

Read more