Thuốc vuông tôm ở Cà Mau: Bắt được cá chẽm bự, bán 100 ngàn/ký

Việc thuốc vuông tôm ở Cà Mau cũng đem lại thu nhập cho người dân. Hộ ông Đằng thuốc khoảng 6 công vuông, thu hoạch chủ yếu là cá phi và một số loại cá có giá trị như cá chẽm, cá đối, cá ngát, cá măng… Trừ chi phí,ông Đăng thu lợi nhuận trên 15 triệu đồng.

Read more