Nước Pháp rực lửa: Biểu tình tuần thứ 10, mang cả quan tài xuống đường

Một ngân hàng bị tấn công, tòa nhà chính phủ bị phá hoại và bạo động nổ ra bên cạnh mộ Hoàng đế Napoleon Bonaparte khi 84.000 người thuộc phong trào 'Áo ghi-lê vàng' biểu tình trên khắp nước Pháp trong dịp cuối tuần thứ 10 liên tiếp.

Read more