Đóng cửa hơn 200 chi nhánh, lợi nhuận èo uột và Lê Phước Vũ tìm thú vui tao nhã

Chỉ trong vòng 3 tháng, Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ đã cho chấm dứt hoạt động hơn 200 chi nhánh trực thuộc Tập đoàn này với lý do chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối. Động thái này diễn ra trong bối cảnh kết quả hoạt động kinh doanh ngày càng 'èo uột', nợ vay đang là gánh nặng lớn đối với Tập đoàn này.

Read more