Công an đang điều tra vụ chồng nữ đại gia Tư Hường tố bị chiếm giữ 30.000 tỷ

Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng tại TP. HCM đã có công văn chuyển đơn thư đến Ngân hàng có liên quan và yêu cầu chồng của nữ đại gia Tư Hường liên hệ cơ quan công an điều tra để được giải quyết về việc ông tố bị chiếm giữ hết tài sản và cổ phần ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.

Read more