Tiếp tục nghiên cứu cắt giảm một số điều kiện đầu tư kinh doanh xăng dầu

Tại văn bản số 229/BC- CP ngày 21/5 về tình hình điều hành giá điện, xăng dầu, để cung cấp thông tin cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Bộ Công Thương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã có báo cáo liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu.

Read more