Giá vàng trong nước chưa có chất xúc tác để nâng lên mốc giá mới

Các chuyên gia Phòng kinh doanh vàng Tập đoàn Doji nhận định: Giá vàng nội hiện vẫn chưa có chất xúc tác để nâng lên mốc giá mới dù thị trường vàng thế giới thiết lập đà tăng. Các nhà đầu tư chưa đóng vai trò làm chủ thị trường, hầu hết các giao dịch rất thưa thớt và chờ đợi cơ hội.

Read more

Bí thư Thành ủy TPHCM: Bộ máy công quyền phải biết sợ khi dân không hài lòng

Với bài trình bày “Thành phố đang ở đâu?”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã nêu ra những tiềm lực to lớn, những đóng góp quan trọng của thành phố trong nền kinh tế cả nước, đồng thời cũng đề cập đến những thách thức và sự bất hợp lí đang tồn tại. Qua đó, ông cũng gợi ý để giới trí thức, khoa học tại TPHCM cùng đóng góp ý kiến, đề đạt giải pháp.

Read more