Từ một 'nhân tài theo diện thu hút' đến nguy cơ mất việc

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đến nhận công việc tại Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An nhưng không được bố trí công việc vì… chị Thảo đang mang bầu tháng thứ 3. Qua 1 năm, chị Thảo được bố trí công việc lại không đủ yêu cầu để vào biên chế.

Read more