Không đỗ tốt nghiệp, được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT?

Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

Read more

Quy định 1,5m trong tuyển sinh sư phạm: Vô tình tạo tiền đề tiêu cực phân biệt đối xử?

Hiện nay, phương thức tuyển sinh vào trường đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh đăng trên website đã không còn quy định về chiều cao. Trước đó, tiêu chí về chiều cao được đưa vào quy chế tuyển sinh 2019 đã gây không ít tranh cãi về một quy định 'phản giáo dục'.

Read more